Menno Wouters

process officer

Menno Wouters

Profiel

Menno  zijn  focus  ligt  op  mens 
√©n  proces.  Met  zijn  kennis  van  Lean  en 
changemanagement geeft hij handen en voeten aan verbeterinitiatieven. 
Veel plezier haalt hij  uit het  opleiden en begeleiden van mensen in Lean  en Agile. 
Hij weet mensen  te enthousiasmeren
om te groeien in kennis, competenties 
en actief bij te dragen aan verbeteringen.

Lean

verandermanagement

trainer

agile / scrum

procesanalyse