Digitalisering in Nederland

Nederlandse overheden omarmen digitalisering en proces automatisering

De Nederlandse overheid streeft ernaar om digitale koploper van Europa te worden. 


Gemeentes en andere overheidsinstanties hebben een belangrijke voortrekkersrol in deze beweging. En dat is niet gemakkelijk, want ondertussen breidt het takenpakket van de gemeente steeds verder uit. Door in te zetten op proces automatisering, zoals Robotic Process Automation (RPA), slaan overheden twee vliegen in één klap.

Meer, beter en sneller

Gemeentes krijgen momenteel een combinatie van uitdagingen voor de kiezen. Allereerst is er natuurlijk de decentralisatie van overheidstaken, zoals de jeugdzorg en de uitvoering van de participatiewet. Ten tweede moeten ook de gemeentes mee in de vaart der volkeren, waarin burgers en bedrijven snelle en foutloze service eisen, zoals zij dat ook als consument doen. Ten slotte moet dit gebeuren met beperkte middelen en met medewerkers die qua werkdruk vaak al op het randje zitten.

Nederland Digitaal

Tegelijkertijd schetst de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 3 ambities:

  • Vertrouwen in de digitale toekomst: fundamentele waarden en grondrechten, zoals veiligheid, privacybescherming, zelfbeschikking, solidariteit, eerlijke concurrentie, en toegankelijk en goed openbaar bestuur worden gewaarborgd. Dit geeft het vertrouwen dat nodig is voor de digitale transitie.


  • Iedereen doet mee en we werken samen: Iedereen op de arbeidsmarkt en in de samenleving kan meedoen en profiteren.


  • Vooroplopen en kansen benutten: Nederland wordt de plek waar bedrijven nieuwe toepassingen ontwikkelen, testen en breed uitrollen.


Slim inzetten van proces automatisering geeft verlichting

Burgers sneller helpen, de werkdruk verlichten én impactvol bijdragen aan de digitaliseringsstrategie van Nederland. Met proces automatisering is dit precies wat mogelijk is, bijvoorbeeld door de inzet van RPA. Door deze virtuele medewerkers in te zetten op repetitieve taken kan lucht en ruimte gecreëerd worden om juist die moeilijkere burgervragen zo goed mogelijk af te handelen.

Denk aan het snel en foutloos verwerken van vergunningsaanvragen, WOZ-bezwaren, WOB-verzoeken en informatieverzoeken binnen het sociaal domein. Ook ‘interne’ afdelingen, zoals inkoop en financiën kunnen veel baat hebben bij RPA. Verschillende overheden hebben hier al goede ervaring mee.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken

Wij pretenderen niet de ultieme oplossing in huis te hebben waarmee alle problemen zijn opgelost. Wij bieden daarentegen wél een manier aan waarmee het werk makkelijker wordt, leuker wordt en burgers sneller geholpen kunnen worden.

Goed werk staat onder druk bij gemeentes

Robotics helpt inkopers zich nog meer te 
richten op hun vak

David van der Zwaag

David vd zwaag

Robotic Process Autoation

Robotic process
automation

Projecten

Onze projecten