Chatbots & Internet of Things

Meteen de juiste informatie

De vorige keer hebben we het kort gehad over het competitieve voordeel dat een IoT systeem kan brengen. Nu gaan we meer in op de technologie erachter, specifiek het transformeren van data naar informatie. Het tijdig verkrijgen van de juiste informatie is namelijk van essentieel belang om tijdig te kunnen handelen. Om dit te realiseren is in de gecreëerde oplossing gebruik gemaakt van meerdere soorten open-source software. 

 

De oplossing

Voordat er informatie beschikbaar is moet er eerst data verwerkt worden. De data komt binnen vanuit de microcontrollers waaraan sensoren zijn gekoppeld. Deze ruwe data komt binnen in een IoT low-code omgeving en wordt opgeslagen in een bijbehorende database. De gebruiker kan nu heel gemakkelijk een status opvragen via een chatbot die communiceert met het low-code platform. Aan deze chatbot kunnen verschillende vragen worden gesteld. Een van deze vragen is “conductivity” dit staat voor de geleidbaarheid van het water en zegt iets over het totaal aantal voeding wat zich in het bassin bevindt. Een te lage waarde zou betekenen dat er een voedingstekort is terwijl een te hoge waarde voor problemen met het blad kan zorgen.  Wanneer een vraag als deze wordt gesteld antwoord het systeem automatisch met de laatst gemeten waarde en geeft aan of er iets moet gebeuren op basis van deze waarde. In het voorbeeld geeft het systeem aan dat de waarde te laag is en er extra voeding zal moeten worden gegeven.

De werking

Om de juiste antwoorden op de vraag te krijgen wordt eerst de vraag teruggestuurd naar de low-code omgeving. Hier wordt doormiddel van simpele logica bepaalt wat het antwoord moet zijn. In het voorbeeld ziet u enkele stappen maar in de realiteit is dit oneindig uit te breiden.

 

Conclusie

Data omzetten naar informatie is een aspect maar deze informatie ook tijdig en juist presenteren is een tweede. Door gebruik te maken van chatbot functionalisten in combinatie met goed gestructureerde flows kunnen gebruikers gemakkelijk geïnstrueerd worden in de eerstvolgende taak of keuze.

Deel 1: 

~ COMPETITIEF VOORDEEL DOOR ioT ~

Internet of Things 

Karsten Veldhuizen

smrtr sensors