RPA de toekomst van healthcare

De toekomst van Healthcare

Introductie

De huidige technologische ontwikkelingen hebben ook betrekkingen op de zorgsector. 
Zo wordt Artificial Intelligence (AI) gebruikt om sneller diagnoses uit te voeren maar biedt AI ook patroonherkenning in data om besluitvormingen te stimuleren (PwC, 2020). De wereld verandert en wij, als SMRTR, willen daar een steentje aan bijdragen. 

 

Laat de zorg weer zorgen

SMRTR weet als geen ander dat tijd kostbaar is. Het is dus belangrijk om deze tijd zo goed mogelijk te besteden. Daarom begrijpen wij dat zorgmedewerkers bezig willen zijn met hun passie: zorgen. Hier willen wij bij helpen. Door gebruik te maken van verschillende technieken zoals LEAN, BPMN en Robotic Process Automation (RPA), proberen wij meer kostbare tijd vrij te maken voor zorg, waar het om draait in de zorg. 

Zo ontzien wij de zorgmedewerkers van repetitieve taken en kunnen zij bezig met het werk waar zij plezier uit halen. In andere woorden: wij willen de zorg ontzorgen. 

 

Wat kan RPA voor u betekenen? 

 • Versnelde Turn-Around-Time (TAT) voor processen:
  Het gebruik van RPA verhoogt de efficiëntie van processen en het management hiervan doordat o.a. de wachttijd van processtappen geminimaliseerd wordt; 


 • Laagdrempelige toepassing:
  RPA kent korte doorlooptijden. SMRTR heeft projecten uitgevoerd waar binnen 6 weken de eerste vruchten werden geplukt; 


 • Stimulans werkgeluk: 
  Doordat RPA repetitieve taken overneemt, biedt het ruimte voor zorgmedewerkers om weer bezig te zijn met hun passie: zorgen; 


 • Grip op processen: 
  Zorgorganisaties krijgen meer inzicht in hun processen waardoor ze meer controle hebben op processen. Zo kunnen zorgorganisaties nog beter sturen om effectiviteit te verhogen. 


Voorbeelden

Ter visualisatie hebben wij twee processen beschreven waar RPA succesvol is toegepast:

 1. Datamigratie in zorg 
 2. Verzekeringsgegevens in de zorg


 

Bron: https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/ai-robotics-new-health/transforming-healthcare.html 

Meer weten?

Maak kennis met onze specialisten en plan vrijblijvend een gesprek in om uw kansen in RPA te bespreken.

Dennis van Dijk

Dennis van Dijk

Robotic Process Automation

Robotic process automation 

RPA in de zorg

Zorg paper