RPA en voorraadbeheer


Automatisering in de logistiek
Deel 1: Voorraadbeheer

De internationalisering van bedrijven is toegenomen en daarmee een grote scala aan opties waaruit de klant kan kiezen. Het gevolg is dat de druk op de supply chain is toegenomen. Door het hanteren van het zogeheten ‘Just in Time’ principe wordt levering en productie op elkaar afgestemd om de voorraad te minimaliseren en de kosten te beperken. De efficiëntie van de supply chain hangt af van het vermogen van medewerkers om de voorraad behoefte te voorspellen. Virtuele medewerkers zijn in staat om deze taken foutloos uit te voeren om de inefficiëntie uit de keten te verwijderen. Hierdoor kan er snel worden geanticipeerd op de veranderende vraag van de consument. 

 

In deze SMRTR-stories delen wij onze kennis en ervaring met het verbeteren van administratieve processen. Door middel van praktische voorbeelden schetsen wij de mogelijkheden van de inzet van virtuele medewerkers, Robotic Process Automation, binnen logistiek. 


De business Case 

Bedrijven in de logistieke sector worstelen met de analyse van de schat aan informatie rondom hun voorraad. Daarbij gaat het erom dat er een balans is tussen productie en voorraad om een zo hoog mogelijke servicegraad te bieden en de kosten beperkt te houden. Medewerkers zijn nu belast met deze taken. Het verzamelen en verband leggen tussen verschillenden soorten data dat binnen een organisatie verspreid is, is een tijdsintensieve taak. Dit concept wordt gehanteerd om de voorraad te managen. 

 

Virtuele medewerkers kunnen de oplossing bieden om op een efficiënte manier deze gegevens te analyseren door middel van automatisering. Bij de aanvoer van de voorraad wordt informatie uit verschillenden systemen verzameld, samengevoegd en beoordeeld. Een virtuele medewerker is in staat om op basis van een set van regels dit proces uit te voeren. Als het beheer van de voorraad handmatig plaatsvindt, is dat een repetitieve en arbeidsintensieve taak die veel tijd in beslag neemt. Dit soort taken zijn ideaal om aan te pakken met Robotic Process Automation. 


De aanpak

Dit proces start met een digitale trigger waarna de virtuele medewerker aan de slag gaat. De virtuele medewerker controleert op basis van vooraf gedefinieerde regels de huidige voorraden. Als de huidige voorraad zich onder de gedefinieerde regels bevindt dan geeft de virtuele medewerker een signaal af. De virtuele medewerker maakt op basis van deze trigger een aanvraag aan, die door een medewerker moet worden gecontroleerd om de voorraad aan te vullen. De medewerker kan na deze controle de aanvraag indienen. Op deze wijze wordt de voorraad op peil gehouden.  
 

voordelen

1. Klanttevredenheid: door het ‘Just in Time’ principe zijn organisaties in staat producten naar verwachting van de klant te leveren. 

2. Tijdwinst: er is sprake van tijdwinst doordat de virtuele medewerker dit proces sneller en foutloos kan uitvoeren. 

3. Hogere datakwaliteit: doordat er enerzijds controle plaatsvindt op Business Rules en er anderzijds geen fouten worden gemaakt bij de migratie is de datakwaliteit hoger. 

4. Kostenreductie: Het toepassen van een virtuele medewerker leidt tot reductie van de kosten omdat de voorraad efficiënter plaatsvindt. 

Procesflow voorraadbeheer
Hermani de Andrade

hermani de andrade

Probotic Process Automation

Robotic Process
Automation

RPA binnen de logistiek

LOGISTIEK - 
NLP VERKENNING BIJ EEN INTERNATIONALE HAVENORGANISATIE