SMRTR in de zorg

SMRTR beweegt zich op alle markten waar verbeterpotentieel aanwezig is. Binnen de zorgsector is de druk enorm hoog. De druk om kostenbesparingen te bewerkstelligen, de druk om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de druk om alle patienten tijdig en met dezelfde aandacht te kunnen bedienen en de druk om de druk op het personeel te verlagen.


Wie zijn wij


Finance afdeling

Created with Sketch.

Ons Finance & Automation team helpt de financiële afdeling van bedrijven om hun processen op te zetten, te verbeteren en waar mogelijk te ondersteunen met toekomstbestendige automatisering. 

Tax afdeling

Created with Sketch.

Ons Tax & Automation team zorgt ervoor dat afdelingen blijven voldoen aan de toenemende (internationale) compliance vereisten. Belastinggerelateerde uitdagingen worden vanuit expertise, ervaring en automatiseringsmogelijkheden adequaat opgepakt. 

SMRTR procesverbetering

Created with Sketch.

Met SMRTR procesverbetering zijn we in staat om de brug te slaan tussen afdelingen, systemen en interne/ externe partijen. We maken het werk weer zinvol en nemen alle repetitieve, foutgevoelige en energieloze processen uit handen met virtuele medewerkers, portals, slimme formulieren, dashboarding (BI) en andere innovatieve technologieën. 

Onze aanpak

Door middel van ons proces lab identificeren we de uitdagingen in de huidige bedrijfsprocessen 

Het proces lab leidt tot een analyse op de uitdagingen rondom data, mensen, systemen en werkprocessen.

We delen de geidentificeerde processen in twee stromen:

 
a. Proces-verbetering
b. Automatisering

De processen die (nog) niet geschikt zijn voor automatisering gaan we standaardiseren, structureren en verbeteren.

De processen die (al) geschikt zijn voor automatisering, kunnen we door middel van RPA, portals, BI of andere technologieen voor de korte termijn en lange termijn automatiseren.

 

Laat de mens weer mens zijn en de machine haar ondersteunen. Breng het plezier terug door de frustratie weg te nemen. Haal de robot uit de mens. 

Case:
Aanmaken afspraken zorgverleners in elektronisch cliënten dossier

Her-nummeren clientnummers
Aanpak: 

Procesanalyse en ontwerp om een RPA oplossing in Blue Prism te bouwen 

Procesanalyse en ontwerp om middels een RPA oplossing de clientnummers om te nummeren 

Resultaat: 

Ruim  30.000 agenda afspraken op jaarbasis met een robot geautomatiseerd ingevoerd. 

Paar duizend clientnummers zijn conform specificities omgenummerd 

Case:

Verzekeringscontrole, client aanmelding, BSN controle, verwijzing verwerken, documenten toevoegen

Aanpak:

Vanuit functioneel ontwerp deze processen middels een RPA oplossing gebouwd in Blue Prism 
Resultaat:

Processen middels een robot geautomatiseerd met als resultaat veel tijd teruggeleverd aan de business Case:

Gemeentelijke jeugdzorg aanvraag

Aanpak: 

Vanuit functioneel ontwerp deze processen middels een RPA oplossing gebouwd in Blue Prism 

Resultaat: 

Korte samenvatting resultaat ????

Case:

BRP controle, COV controle, client aanmeldingen 

Aanpak: 

Vanuit functioneel ontwerp deze processen middels een RPA oplossing gebouwd in Blue Prism 

Resultaat: 

Automatisch uitgevoerde controles met als resultaat, betrouwbare data die up-to-date is. Realtime client aanmelding, veel minder invoerfouten. 

Case:

Agenda afspraken aanmaken 

Aanpak: 

Vanuit functioneel ontwerp deze processen middels een RPA oplossing gebouwd in Blue Prism 

Resultaat: 

Alle client contacten correct geregistreerd zodat de facturatie volledig en correct wordt uitgevoerd. 

 

Zorg

Get to know us

Procesautomatisering

Virtuele medewerkers in de zorg: cov

GGz instelling - patiËntdossier aanmaken

virtuele medewerkers in de zorg: Datamigratie